?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沛_房地产资质办理__-沛_嘉鑫企业管理有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/mjxNEST700012/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/mjxNEST700012/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl mr10">Ƣ迎光沛_嘉鑫企业管理有限公司!</span> <span class="fl ml10"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/18981/stat/"></script></span> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/mjxNEST700012/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="t_logo"> <div class="t_logo"> <div class="t_pa"> 沛_嘉鑫企业管理有限公司是l河南省工商行政理局金水分局批准成立Q具有独立的企业法h资格Q经郑州市胦政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资质代办、河南公司审计、工商验资、大额增资、各c许可证办理{多元化发展的企业?a href="/about/">更多>></a> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" class="cur"><span>首页</span></a></li><span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/about/"><span>关于我们</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/supply/"><span>产品中心</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/"><span>资质代办</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/news/"><span>新闻资讯</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span>企业资质</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/khal/"><span>客户案例</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/contact/"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> <div class=" clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> <div class="silNav"> <ul class="silder_nav"> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/mjxNEST700012/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190211045311.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190211045322.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161116105638.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); $(".silder_nav").append("<li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]); $(".silder_nav").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <ul> <li><a href="/zycbzzdl/">专业承包资质代理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/hbgc/" title="">环保工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzmqgc/" title="">建筑q墙工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzzxzsgc/" title="">建筑装修装饰工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/gjggc/" title="">钢结构工E?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/fsffbwgc/" title="">防水防腐保温工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/djjcgc/" title="">地基基础工程</a></p> <li><a href="/zcbzzdl/">L包资质代?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jdgcsg/" title="">机电工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/szgygcsg/" title="">市政公用工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jzgcsg/" title="">建筑工程施工</a></p> <li><a href="/gszc/">工商注册</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/gszc/zzgszc/" title="">公司注册</a></p> <li><a href="/dljz/">代理记̎</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/zzdljz/" title="">郑州代理记̎</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/ybnsrrd/" title="">一般纳Eh认定</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/jckjyba/" title="">q出口经营备?/a></p> <li><a href="/glhkzbl/">各类许可证办?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/afzbl/" title="">安全生许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/zzsplthkzbl/" title="">食品l营许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/fdckfxbyxsj/" title="">房地产开发、新办、gl、升U?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/jsgczljcxbzx/" title="">工程质量、新办、增?/a></p> <li><a href="/hnzzdb/">沛_资质代办</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/lwfbzz/" title="">力_分包资质代理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/fdckfzz/" title="">房地产资质代?/a></p> <li><a href="/glrybl/">各类人员办理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/jgzbdytcgbl33/" title="">技工证、八大员、特U工办理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/slrybl/" title="">三类人员办理</a></p> <li><a href="/sgzzqyzr/">施工资质企业转让</a></li> <li><a href="/khal/">客户案例</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt20"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">联系我们</span> <p class="font_a fs14">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/mjxNEST700012/images/tel.jpg"></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs22 fb col_3">0371-56608701</p> </h3> </div> <li>联系Q马l理 安经?/li> <li>电话Q?371-55218760<br/>0371-55218761</li> <li>手机Q?8937115815<br/>15333827602<br/>13837124018</li> <li>传真Q?371-65739720</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:345341885@qq.com">345341885@qq.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.mrgedd.live">www.mrgedd.live</a></li> <li>厂址Q郑州市东风路经三\金成国际q场3h1105?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_7.html">新闻信息</a></b> </div> <div class="insNews clearfix fs14 font_w"> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180606051105.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/167.html">大额注册增资公司介绍什么是建筑八大?/a> <span>2018-06-06</span> </div> <div class="con"> 说到建筑八大?惛_有hq不太清?它指的是什?其实,它是指徏{施工企业关键技术岗位八大员,包括施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员.那么,建筑八大员他们的主要职责是什么呢?下面大额注册增资公司来ؓ大家介绍. 1、施工员:在徏{与市政工程施工现场,从事施工l织{划、施工技术与理,以及施工q度、成本、质量和安全控制{工作的?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180526033418.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/166.html">沛_房地产资质办理介l代理记账的基础知识</a> <span>2018-05-26</span> </div> <div class="con"> 说到代理记̎,q对于大多数财力和h力ƈ不宽裕的微小型公司来?把自q和胦务相关事宜外包给专业公司操作,不但节约了企业成本而且q得企业胦务水q_以和一些大公司媲美.但是,有关代理记̎的基知识,大家了解多少?其中,关于E目,U税?U税期限,口缴义务人多多少都有涉?所?今天沛_房地产资质办理来为大家介l?什么是U税?U税期限又是什么呢?具体?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180518045847.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/165.html">沛_代理记̎分nZ么中企业要选择代理记̎</a> <span>2018-05-18</span> </div> <div class="con"> 说到代理记̎,不知道大家有没有了解q?对于企业来说选择代理记̎有着很多优势.在给大家介绍中小型企业选择代理记̎的原因之?沛_代理记̎公司先带大家了解一下什么是代理记̎.其实,代理记̎是指h特许资格的中介机构接受委?替不具备讄会计机构和会计h员条件的单位,代理从事会计记̎业务的行?具体优势如下所C? 1.人才技术优?h一定规模实力的代理记̎...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180508114606.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/164.html">大额注册增资公司来说说代理记账需要注意哪些问?/a> <span>2018-05-08</span> </div> <div class="con"> 对于代理记̎,不知道大家了解多?其实,代理记帐服务目的,是Z企业选择代理记帐能够在降低企业开支节U会计成本的同时,享受高水q_规范化的会计全程服务.有利于加Z业的财务基础和提高整体管理水q?l护企业的合法权?那么,在进行代理记账需要注意哪些问题呢?下面大额注册增资公司来具体ؓ大家介绍. 1?有些代理记̎公司没有与委托单位签订正式的委托...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180426054625.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/163.html">郑州大额注册增资分n办理房地产开发资质手l复杂吗</a> <span>2018-04-26</span> </div> <div class="con"> 众所周知,对于每一个行业来?惌q入相对应的行业,该行业的相关资质是必不可的.因此,对于建筑行业来说,惌入徏{市场就免不了办理资?q样才能有资D?但是刚刚q入行业对什么都不懂的朋?肯定有疑?今年办理房地产开发资质手l复杂吗?需要准备哪些材?下面郑州大额注册增资公司为大家介l? 1.房地产开发企业资质申h? 2.企业营业执照正、副...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180420042331.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/162.html">沛_房地产资质办理介l如何完善代理记账行业的对策</a> <span>2018-04-20</span> </div> <div class="con"> 随着现在C会不断的发?代理记̎行业也变得越来越?代理记̎是会计咨询、服务机构及其他l织{经批准讄从事会计代理记̎业务的中介机构接受独立核单位的委托,代替其办理记账、算账、报账业务的一U社会性会计服务活?那么,如何完善代理记̎行业的对{有哪些?下面沛_房地产资质办理公ؓ大家介绍. 1.要营造良好的C会氛围:大力宣传代理记̎的积极意义和重要?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180412014312.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/161.html">沛_代理记̎公司分n如何办理环境保护许可证及意义</a> <span>2018-04-12</span> </div> <div class="con"> 随着现在Z环境保护意识的逐渐增强,环境问题不是一个单一的社会问?它是与hcȝ会的政治l济发展紧密相关?因ؓ,环境是hcȝ存和发展的基本前?环境为我们生存和发展提供了必需的资源和条g.所?保护环境,减轻环境污染,遏制生态恶化趋?成ؓ政府C会理的重要Q?那么,如何办理环境保护许可?它又有哪些意?下面沛_代理记̎公司来和大家说说. 首先,...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20180327022548.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/160.html">沛_代理记̎介绍公司注册拿到营业执照后需要做什?/a> <span>2018-03-27</span> </div> <div class="con"> 随着现在国家提倡自d业以?对于一些创业的人来说提供了一个较好的q_.其中,公司注册是开始创业步.一般来?公司注册的流E包?企业核名→提交材料→领取执照→刻?可以完成公司注?q行开业了.但是,有的公司在注册完?拿到营业执照后不知道q要做些什? 1、刻?公章是企业单位的标志,代表着企业单位的权?是受国家保护?其刻制也是受公安局严格...</div> </div> </div> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s"><a href="News_6.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_solid">7</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="next"><a href="News_8.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© www.mrgedd.live(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 沛_嘉鑫企业管理有限公?/p> <p>专业生:<a href="http://www.mrgedd.live" target="_blank">沛_代理记̎</a>,<a href="http://www.mrgedd.live/news/" target="_blank">大额注册增资</a>,<a href="http://www.mrgedd.live/supply/" target="_blank">沛_房地产资质办?/a>{?Ƣ迎来电咨询! </p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253560891'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253560891%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-03-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </b> </div> </div> </div> <div class="frEwm fr tac"> <img src="/template/mjxNEST700012/images/ewm.jpg" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/mjxNEST700012/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".iproR li").hover(function(){ $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/mjxNEST700012/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".insNewList").hover(function(){ $(this).addClass("back_e3"); },function(){ $(this).removeClass("back_e3"); }); $(".insNewList").each(function(){ if ($(this).find(".newImg img").attr("src").indexOf(".jpg") == -1) { $(this).find(".newImg").remove(); $(this).find(".newCon").css("width","806px"); } }); }) </script> <a href="http://www.mrgedd.live/"><span class="STYLE1">㽭쿪</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>