?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沛_房地产资质办理__-沛_嘉鑫企业管理有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/mjxNEST700012/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/mjxNEST700012/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl mr10">Ƣ迎光沛_嘉鑫企业管理有限公司!</span> <span class="fl ml10"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/18981/stat/"></script></span> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/mjxNEST700012/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="t_logo"> <div class="t_logo"> <div class="t_pa"> 沛_嘉鑫企业管理有限公司是l河南省工商行政理局金水分局批准成立Q具有独立的企业法h资格Q经郑州市胦政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资质代办、河南公司审计、工商验资、大额增资、各c许可证办理{多元化发展的企业?a href="/about/">更多>></a> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" class="cur"><span>首页</span></a></li><span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/about/"><span>关于我们</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/supply/"><span>产品中心</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/"><span>资质代办</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/news/"><span>新闻资讯</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span>企业资质</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/khal/"><span>客户案例</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/contact/"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> <div class=" clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> <div class="silNav"> <ul class="silder_nav"> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/mjxNEST700012/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190211045311.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190211045322.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161116105638.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); $(".silder_nav").append("<li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]); $(".silder_nav").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <ul> <li><a href="/zycbzzdl/">专业承包资质代理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/hbgc/" title="">环保工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzmqgc/" title="">建筑q墙工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzzxzsgc/" title="">建筑装修装饰工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/gjggc/" title="">钢结构工E?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/fsffbwgc/" title="">防水防腐保温工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/djjcgc/" title="">地基基础工程</a></p> <li><a href="/zcbzzdl/">L包资质代?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jdgcsg/" title="">机电工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/szgygcsg/" title="">市政公用工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jzgcsg/" title="">建筑工程施工</a></p> <li><a href="/gszc/">工商注册</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/gszc/zzgszc/" title="">公司注册</a></p> <li><a href="/dljz/">代理记̎</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/zzdljz/" title="">郑州代理记̎</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/ybnsrrd/" title="">一般纳Eh认定</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/jckjyba/" title="">q出口经营备?/a></p> <li><a href="/glhkzbl/">各类许可证办?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/afzbl/" title="">安全生许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/zzsplthkzbl/" title="">食品l营许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/fdckfxbyxsj/" title="">房地产开发、新办、gl、升U?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/jsgczljcxbzx/" title="">工程质量、新办、增?/a></p> <li><a href="/hnzzdb/">沛_资质代办</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/lwfbzz/" title="">力_分包资质代理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/fdckfzz/" title="">房地产资质代?/a></p> <li><a href="/glrybl/">各类人员办理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/jgzbdytcgbl33/" title="">技工证、八大员、特U工办理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/slrybl/" title="">三类人员办理</a></p> <li><a href="/sgzzqyzr/">施工资质企业转让</a></li> <li><a href="/khal/">客户案例</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt20"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">联系我们</span> <p class="font_a fs14">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/mjxNEST700012/images/tel.jpg"></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs22 fb col_3">0371-56608701</p> </h3> </div> <li>联系Q马l理 安经?/li> <li>电话Q?371-55218760<br/>0371-55218761</li> <li>手机Q?8937115815<br/>15333827602<br/>13837124018</li> <li>传真Q?371-65739720</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:345341885@qq.com">345341885@qq.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.mrgedd.live">www.mrgedd.live</a></li> <li>厂址Q郑州市东风路经三\金成国际q场3h1105?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_9.html">新闻信息</a></b> </div> <div class="insNews clearfix fs14 font_w"> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20171117114102.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/151.html">沛_代理记̎公司分n大额注册增资有哪几种形式</a> <span>2017-11-17</span> </div> <div class="con">有了大客?有了目,可是注册资金不够,做不了怎么?q时需要找一家具有企业登C理资质及短期能力的服务单位代理办理企业增资及大额增资.企业大额增资一般是以两UŞ式的方式q行,一U是以货币的增资的Ş式进?一U是通过实物或者无形资产的形式q行.那么,它具体都有哪些内容呢?接下来河南代理记账公ؓ大家分n. 1、以货币增资验资报告所需资料: (1)?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20171109062741.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/150.html">沛_代理记̎分n饮服务许可证办理需要提供哪些资?/a> <span>2017-11-09</span> </div> <div class="con"> 我们都知?一家的饭店在开业之前都是需要获得卫生局颁发的餐饮服务许可证,那么饮卫生许可证该怎么办理?需要哪些的资料提交?沛_代理记̎公司单的说下,需要到当地卫生局甌《卫生许可证》提交的资料: 1、卫生许可证甌? 2、徏N目设计卫生审查认可书; 3、徏N目竣工卫生验收认可书; 4、餐饮业单位l营场所的^面布局?要标明厨房各功能?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20171102025533.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/149.html">大额注册增资公司分n物业资质办理的流E是什?/a> <span>2017-11-02</span> </div> <div class="con">物业资质的重要性相信很多的朋友都是非常的清楚的,只有具备了一定的资质我们才能q行开展相应的zd,所?今天大额注册增资公司分n物业资质办理的流E是什?以及物业资质办理需要的注意事项有哪? 一、申报条? 1、企业注册资本h民币50万元以上,企业名称中应含有“物业管理”或“物业服务? 2、物业管理专业h员以及工E、管理、经等相关专业cȝ专职理?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20171013061310.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/148.html">沛_代理记̎公司分n建筑q墙工程专业承包企业资质{</a> <span>2017-10-13</span> </div> <div class="con">随着现在建筑行业的不断规?完成不同的工E项目都需要具备相关的建筑企业资质.企业只要h建筑q墙工程专业承包一U资质的企业可以承担各类建筑q墙工程的施?但是企业初次办理q类资质一般都是从低等U开始办?然后随着企业的发展进行资质升U?而办理徏{企业资质肯定需要达到相关的资质标准要求.那么,建筑q墙工程专业承包企业资质标准是如何进行划分的?下面q沛_代理...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20170928062323.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/147.html">沛_房地产资质办理浅谈代理记账行业的发展现状</a> <span>2017-09-28</span> </div> <div class="con"> 随着现在各个行业的快速发?代理记̎行业也逐渐在发生改?而且,代理记̎行业q是会计业态中的重要组成部?它的存在有利于企业更好的发展.代理记̎可以大限度地帮客户合理避E?为客户减不必要的支?节省客户的时?所?今天沛_房地产资质办理浅谈代理记账行业的发展现状是什? 1、由传统业务向新业务q行转型.即由单纯的核、报E业务向理会计业务q行延,...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20170921023149.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/146.html">沛_代理记̎谈承接业务时代理记账公司应该怎么?/a> <span>2017-09-21</span> </div> <div class="con">随着现在C会的不断发?各类代理公司相出现. 代理记帐是指本企业的会计核、记帐、报E等一pd的会计工作全部委托给专业记帐公司完成.q给企业带来了很多便?可以帮助企业节省旉,减少开? 但是,代理记̎行业,它不像食品、饮料甚xC行业,客户需求可以标准化,服务人员可以大众?代理记̎行业的客户需求千差万?个性十?从业人员也是l过专业培训而培?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20170914050126.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/145.html">沛_代理记̎公司分n环境保护许可证办理有哪些内容</a> <span>2017-09-14</span> </div> <div class="con">随着CC会的快速发?Z对资源的随意开?已经致我们赖以生存的自然环境遭到破?因此,若要l护C会的稳?保护Z的健?必采取有效措施保护生态环?Z我们现在C会的可持箋发展和ؓ大家提供有利的生存生态环?保护环境已经成了我们必须要做的一件事.那么,环境保护许可证都包含什么呢?下面q沛_代理记̎公司来ؓ大家分n. 环境保护许可?从其作用?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20170831054913.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/143.html">郑州代理记̎谈如何对增值税的征E范围进行划?/a> <span>2017-08-31</span> </div> <div class="con">按照现行E法规定,对货物销售及工业性加工、修理修配行Z律征收增值税,Ҏ供应E劳务、{让无形资产或销售不动行ؓ一律征收营业税.对于增值税征收条g有三个方?一是纳E主体是销售方或进口方;二是征收客体是货物或应税力_;三是区域范围为大陆境?U税行ؓ:销??q口-?加工、修理修配劳?下面?郑州代理记̎公司谈如何对增值税的征E范围进行划? 一...</div> </div> </div> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s"><a href="News_8.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_solid">9</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_13.html" >13</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_14.html" >14</a></li> <li class="next"><a href="News_10.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© www.mrgedd.live(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 沛_嘉鑫企业管理有限公?/p> <p>专业生:<a href="http://www.mrgedd.live" target="_blank">沛_代理记̎</a>,<a href="http://www.mrgedd.live/news/" target="_blank">大额注册增资</a>,<a href="http://www.mrgedd.live/supply/" target="_blank">沛_房地产资质办?/a>{?Ƣ迎来电咨询! </p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253560891'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253560891%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-03-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </b> </div> </div> </div> <div class="frEwm fr tac"> <img src="/template/mjxNEST700012/images/ewm.jpg" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/mjxNEST700012/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".iproR li").hover(function(){ $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/mjxNEST700012/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".insNewList").hover(function(){ $(this).addClass("back_e3"); },function(){ $(this).removeClass("back_e3"); }); $(".insNewList").each(function(){ if ($(this).find(".newImg img").attr("src").indexOf(".jpg") == -1) { $(this).find(".newImg").remove(); $(this).find(".newCon").css("width","806px"); } }); }) </script> <a href="http://www.mrgedd.live/"><span class="STYLE1">㽭쿪</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>