?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沛_房地产资质办理__-沛_嘉鑫企业管理有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/mjxNEST700012/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/mjxNEST700012/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/mjxNEST700012/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl mr10">Ƣ迎光沛_嘉鑫企业管理有限公司!</span> <span class="fl ml10"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/18981/stat/"></script></span> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/mjxNEST700012/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div id="t_logo"> <div class="t_logo"> <div class="t_pa"> 沛_嘉鑫企业管理有限公司是l河南省工商行政理局金水分局批准成立Q具有独立的企业法h资格Q经郑州市胦政局批准h专业代理记̎许可证,集河南工商注册、郑州代理记账、河南资质代办、河南公司审计、工商验资、大额增资、各c许可证办理{多元化发展的企业?a href="/about/">更多>></a> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" class="cur"><span>首页</span></a></li><span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/about/"><span>关于我们</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/supply/"><span>产品中心</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/"><span>资质代办</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/news/"><span>新闻资讯</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span>企业资质</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/khal/"><span>客户案例</span></a></li> <span class="a_span"></span> <li><a rel="nofollow" href="/contact/"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> <div class=" clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="slider"> <div class="slider_box" id="slider_name"> <ul class="silder_con"> </ul> <div class="silNav"> <ul class="silder_nav"> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/mjxNEST700012/js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190211045311.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190211045322.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20161116105638.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".silder_con").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>"); $(".silder_nav").append("<li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".silder_con").find("a").attr("href",imgLink[i]); $(".silder_nav").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/zycbzzdl/">专业承包资质代理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/hbgc/" title="">环保工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzmqgc/" title="">建筑q墙工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/jzzxzsgc/" title="">建筑装修装饰工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/gjggc/" title="">钢结构工E?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/fsffbwgc/" title="">防水防腐保温工程</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zycbzzdl/djjcgc/" title="">地基基础工程</a></p> <li><a rel="nofollow" href="/zcbzzdl/">L包资质代?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jdgcsg/" title="">机电工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/szgygcsg/" title="">市政公用工程施工</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/zcbzzdl/jzgcsg/" title="">建筑工程施工</a></p> <li><a rel="nofollow" href="/gszc/">工商注册</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/gszc/zzgszc/" title="">公司注册</a></p> <li><a rel="nofollow" href="/dljz/">代理记̎</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/zzdljz/" title="">郑州代理记̎</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/ybnsrrd/" title="">一般纳Eh认定</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/dljz/jckjyba/" title="">q出口经营备?/a></p> <li><a rel="nofollow" href="/glhkzbl/">各类许可证办?/a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/afzbl/" title="">安全生许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/zzsplthkzbl/" title="">食品l营许可证办?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/fdckfxbyxsj/" title="">房地产开发、新办、gl、升U?/a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glhkzbl/jsgczljcxbzx/" title="">工程质量、新办、增?/a></p> <li><a rel="nofollow" href="/hnzzdb/">沛_资质代办</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/lwfbzz/" title="">力_分包资质代理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/hnzzdb/fdckfzz/" title="">房地产资质代?/a></p> <li><a rel="nofollow" href="/glrybl/">各类人员办理</a></li> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/jgzbdytcgbl33/" title="">技工证、八大员、特U工办理</a></p> <p class="pro_er"> <a target="" href="/glrybl/slrybl/" title="">三类人员办理</a></p> <li><a rel="nofollow" href="/sgzzqyzr/">施工资质企业转让</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/khal/">客户案例</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt20"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">联系我们</span> <p class="font_a fs14">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/mjxNEST700012/images/tel.jpg"></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs22 fb col_3">0371-56608701</p> </h3> </div> <li>联系Q马l理 安经?/li> <li>电话Q?371-55218760<br/>0371-55218761</li> <li>手机Q?8937115815<br/>15333827602<br/>13837124018</li> <li>传真Q?371-65739720</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:345341885@qq.com">345341885@qq.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.mrgedd.live">www.mrgedd.live</a></li> <li>厂址Q郑州市东风路经三\金成国际q场3h1105?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyzx\">行业资讯</a></b> </div> <div class="insNews clearfix fs14 font_w"> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190917053422.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/215.html">公司大额注册增资大家了解多少呢?</a> <span>2019-09-17</span> </div> <div class="con"> 企业注册资金代表了企业的实力Q不公司在注册之后惌行大额注册增资,那么我们在进行大额注册增资的时候要注意哪些问题呢?接下来和编一h了解一下大额注册增资的相关知识吧?.增资扩股的程序与Ҏ? 大额注册增资也称公司增加资本Q是指公ؓ扩大l营规模Q拓展业务,提高公司的资信程度,依法增加注册资本金的行ؓ。公司大额注册增资可以筹集经营资金;保持现有q营...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190911110143.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/214.html">沛_代理记̎说说Z么要q行企业记̎</a> <span>2019-09-11</span> </div> <div class="con"> 财务作ؓ企业发展中非帔R要的一部分Q同时也是非帔R烦的Q但是河南代理记账认为对于企业来说积极记账报E也是非常有必要的。今天河南代理记账主要说说企业记账的必要性,Z么有那么多企业会选择沛_代理记̎? 1、根据国家制定的法律要求Q企业在拥有自己的营业执照后 15天内p讄账本Q还必须要有一名专业会计,Ҏ原始的票据凭证,Z业做账。河南代理记账认Z?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190904024100.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/213.html">沛_房地产资质办理说说资质证书是否有效期</a> <span>2019-09-04</span> </div> <div class="con"> 建筑业资质证书是有年限的Q很多刚成立建筑公司的徏{企业还不是很了解,以ؓ办理了资质证书就可以不用了Q导致都到期了,q没有进行g期,q种情况是很严重的,有可能导致河南房C资质办理资质证书被吊销Q媄响徏{公司发展? 首先沛_房地产资质办理来说说资质证书的有效期Q资质证书的有效期是5q_在领取的U质证书上有标注有效期到期时_有的企业比较马虎没有注意Q?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190820043835.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/211.html">谈选择沛_代理记̎的好处介l?/a> <span>2019-08-20</span> </div> <div class="con"> 财务是公司的重要l成部分Q但是很多中型企业是没有单独成立胦务部门的Q大多都是选择沛_代理记̎公司来完成。那么ؓ什么更多的企业会选择沛_代理记̎呢?有哪些好处呢Q我们一h看一下吧? 1、节U经营成本。如果公司聘请专业的财务来进行胦务工作处理,臛_应该配置一名会计和一个出UI其h工成本ƈ不低。但是选择沛_代理记̎的费用很低,与聘请专职胦务h员相比较Q河...</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190814050729.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/210.html">沛_房地产资质办理的作用有哪些?</a> <span>2019-08-14</span> </div> <div class="con"> 沛_房地产资质办理是房地产行业非帔R要的Q如果没有资质是没办法进行房C开发与工程服务的,因此资质对于房地产行业来说是必不可少的。今天小~就来详l说说河南房C资质办理的作用有哪些Q? 沛_房地产资质办理的重要作用Q徏{企业资质是建筑施工企业q入建筑市场的准入证Q徏{企业必要有资质证书才能承接工E,所以没有资质的建筑企业是无法获得工E的。而且沛_?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190723050707.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/207.html">说说企业如何q行沛_房地产资质办?/a> <span>2019-07-23</span> </div> <div class="con"> 房地产一直都是比较受Ƣ迎的项目,也属于暴利行业,但是惌入行房地产,需要办理相兌质,接下来小~带大家了解一下企业如何进行河南房C资质办理。一、办理房C开发工商营业执照: L注册所在地的工商局Q询问需要准备的东西。河南房C资质办理准备的东襉K大同异Q像验资报告Q企业章E,董事会决议,股东册Q企业住所证明{等Q问工商局的hp。二、办理房?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190711113042.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/205.html">说说如何选择沛_代理记̎公司</a> <span>2019-07-11</span> </div> <div class="con"> 不知道大家有没有注意q公司组成,很多公司是没有会计的,都会选择沛_代理记̎公司帮忙记̎Q不可解恨不胦力,但是面对市面上那么多沛_代理记̎公司Q应该怎么选择呢?我们一h看一下吧? 1?在找C家河南代理记账公司后Q你可以到公司的地方M解,一是看看该公司是否有具体的办公地址Q因Z般的沛_代理记̎公司都会有自q办公场地Q二是看看该公司的办公环?..</div> </div> </div> <div class="insNewList clearfix"> <div class="newImg fl"><img src="/uploads/news/20190629055329.jpg" width="160" height="120" /></div> <div class="fr newCon"> <div class="tit clearfix"> <a rel="nofollow" href="/news/203.html">说说大额注册增资的方式选择</a> <span>2019-06-29</span> </div> <div class="con"> 现在很多公司都会选择大额注册增资Q一般很多家公司刚开始注册的时候是一个小公司Q经q一D|间的发展壮大Q公司有了更好的l济能力想要公司能够变得更大一些,能进行更大能力的发展。这时候就需要大额注册增资了Q大额注册增资也有很多种方式Q和编一h看一下吧? 一般情况下有限责Q公司如果需要大额注册增资,可以按照原有股东的出资比例增加出资,也可以邀请原有股东以...</div> </div> </div> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a>|</li> <li><a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© www.mrgedd.live(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 沛_嘉鑫企业管理有限公?/p> <p>专业生:<a href="http://www.mrgedd.live" target="_blank">沛_代理记̎</a>,<a href="http://www.mrgedd.live/news/" target="_blank">大额注册增资</a>,<a href="http://www.mrgedd.live/supply/" target="_blank">沛_房地产资质办?/a>{?Ƣ迎来电咨询! </p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253560891'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253560891%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-03-01/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </b> </div> </div> </div> <div class="frEwm fr tac"> <img src="/template/mjxNEST700012/images/ewm.jpg" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/mjxNEST700012/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".iproR li").hover(function(){ $(this).find("h3 a").addClass("cur"); },function(){ $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/mjxNEST700012/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".insNewList").hover(function(){ $(this).addClass("back_e3"); },function(){ $(this).removeClass("back_e3"); }); $(".insNewList").each(function(){ if ($(this).find(".newImg img").attr("src").indexOf(".jpg") == -1) { $(this).find(".newImg").remove(); $(this).find(".newCon").css("width","806px"); } }); }) </script> <a href="http://www.mrgedd.live/"><span class="STYLE1">㽭쿪</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>